Kontaktná osoba

Abteilung
Pýtajte sa na
Farebné kovy
Hliník
Konštrukčné ocele
Nehrdzavejúce ocele
Precízne oceľové rúry a hydraulické oceľové rúry
Rozmerné plechy
Rúry kruhového prierezu/ duté profily
Servis pre plech
Servisy
Ušľachtilé ocele / Ťahané lesklé ocele
Kontaktná osoba Kontakt Oblasť pôsobenia Pýtajte sa na

Michael Thüler

CEO
Mitglied der Geschäftsleitung

Goldach

michael.thueler@stuermsfs.com

T: +41 71 844 62 16

F: +41 71 844 62 68

Manažment

Manažment

Roman Matulík

Konateľ spoločnosti

roman.matulik@stuermsfs.com

T: +421 33 735 3473

F: +421 33 735 3499

Predaj
Manažment

Manažment

Tomáš Kővecsi

Vedúci výroby a skladu

tomas.koevecsi@stuermsfs.com

T: +421 33 735 3474

F: +421 33 735 3499

Výroba

Výroba a sklad

Ján Maľa

Senior manager nákupu a predaja

jan.mala@stuermsfs.com

T: +421 33 735 3420

F: +421 33 735 3499

Predaj
Nákup

PredajNákup

Konštrukčné ocele
Ušľachtilé ocele / Ťahané lesklé ocele
Rúry kruhového prierezu/ duté profily
Precízne oceľové rúry a hydraulické oceľové rúry
Nehrdzavejúce ocele
Hliník
Farebné kovy
Rozmerné plechy
Servis pre plech
Servisy

Gabriel Deák

Predajca

gabriel.deak@stuermsfs.com

T: +421 33 735 3400

F: +421 33 735 3499

Predaj

Predaj

Konštrukčné ocele
Ušľachtilé ocele / Ťahané lesklé ocele
Rúry kruhového prierezu/ duté profily
Precízne oceľové rúry a hydraulické oceľové rúry
Nehrdzavejúce ocele
Hliník
Farebné kovy
Rozmerné plechy
Servis pre plech
Servisy

Martina Moravcova

Predajca

martina.moravcova@stuermsfs.com

T: +421 33 735 3400

F: +421 33 735 3499

Nákup
Predaj

NákupPredaj

Miroslava Weiszová

Referent nákupu a predaja

miroslava.weiszova@stuermsfs.com

T: +421 33 735 3451

F: +421 33 735 3499

Predaj
Nákup

PredajNákup

Konštrukčné ocele
Ušľachtilé ocele / Ťahané lesklé ocele
Rúry kruhového prierezu/ duté profily
Precízne oceľové rúry a hydraulické oceľové rúry
Nehrdzavejúce ocele
Hliník
Farebné kovy
Rozmerné plechy
Servis pre plech
Servisy

Dušan Košťál

Referent nákupu a predaja

dusan.kostal@stuermsfs.com

T: +421 33 735 3421

F: +421 33 735 3499

Nákup
Predaj

NákupPredaj

Konštrukčné ocele
Ušľachtilé ocele / Ťahané lesklé ocele
Rúry kruhového prierezu/ duté profily
Precízne oceľové rúry a hydraulické oceľové rúry
Nehrdzavejúce ocele
Hliník
Farebné kovy
Rozmerné plechy
Servis pre plech
Servisy

Andrea Kosnovská

Referent nákupu a predaja

andrea.kosnovskastuermsfs.com

T: +421 33 735 3424

F: +421 33 735 3499

Nákup
Predaj

NákupPredaj

Konštrukčné ocele
Ušľachtilé ocele / Ťahané lesklé ocele
Rúry kruhového prierezu/ duté profily
Precízne oceľové rúry a hydraulické oceľové rúry
Nehrdzavejúce ocele
Hliník
Farebné kovy
Rozmerné plechy
Servis pre plech
Servisy

Jana Gúčiková

Referent nákupu a predaja

jana.gucikova@stuermsfs.com

T: +421 33 735 3422

F: +421 33 735 3499

Nákup
Predaj

NákupPredaj

Konštrukčné ocele
Ušľachtilé ocele / Ťahané lesklé ocele
Rúry kruhového prierezu/ duté profily
Precízne oceľové rúry a hydraulické oceľové rúry
Nehrdzavejúce ocele
Hliník
Farebné kovy
Rozmerné plechy
Servis pre plech
Servisy

Blanka Jedličková

Referent nákupu a predaja

blanka.jedlickova@stuermsfs.com

T: +421 33 735 3422

F: +421 33 735 3499

Nákup
Predaj

NákupPredaj

Konštrukčné ocele
Ušľachtilé ocele / Ťahané lesklé ocele
Rúry kruhového prierezu/ duté profily
Precízne oceľové rúry a hydraulické oceľové rúry
Nehrdzavejúce ocele
Hliník
Farebné kovy
Rozmerné plechy
Servis pre plech
Servisy

Michal Braško

Plánovač výroby

michal.brasko@stuermsfs.com

T: +421 33 735 3455

F: +421 33 735 3499

Výroba

VýrobaPríprava výroby

Konštrukčné ocele
Ušľachtilé ocele / Ťahané lesklé ocele
Rúry kruhového prierezu/ duté profily
Precízne oceľové rúry a hydraulické oceľové rúry
Nehrdzavejúce ocele
Hliník
Farebné kovy
Rozmerné plechy
Servis pre plech
Servisy

Alexandra Maľová

Manažér administratívy a financií

alexandra.malova@stuermsfs.com

T: +421 33 735 3433

F: +421 33 735 3499

Administratíva a financie

Administratíva a financie

Lucia Čurneková

Administratívny asistent a HR

lucia.curnekova@stuermsfs.com

T: +421 33 735 3433

F: +421 33 735 3499

Administratíva a financie
HR

Administratíva a financie