Kariéra

stürmsfs zamestnáva cca. 270 zamestnancov v rôznych pracovných oblastiach. Podpora a vzdelávanie našich zamestnancov je pre nás veľmi dôležité. Neustále investujeme do odborných školení, workshopov zameraných na podporu spolupráce v týmoch a do individuálneho vzdelávania našich zamestnancov.

Chcem našim zamestnancom poskytovať možnosť neustále sa odborne vzdelávať a umožniť im ďalej sa profesne rozvíjať.

stürmsfs s.r.o.
Priemyselná 7/605
SK-922 02 Krakovany
T +421 33 73 534 00
info.sk@stuermsfs.com