Veľa možností. Jedna požiadavka. Byť najlepší.

Skupina stürmsfs zamestnáva spolu cca. 260 zamestnancov z rôznych oblastí.

  • Obchodníci technického a obchodného zamerania
  • Výrobní pracovníci
  • Vodiči
  • Pracovníci údržby a garáže

Chceli by ste sa spolupodielať na budúcom úspechu stürmsfs ? Potom je Vám naše personálne oddelenie rado k dispozícii.

Kontaktná adresa pri záujemcov
stürmsfs s.r.o.
Priemyselná 7/605
SK-922 02 Krakovany
T +421 33 73 534 00
info.sk@stuermsfs.com